Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш тогтвортой хөгжих үйлийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Гурав дахь Дэлхий Олон улсын Форум

Илтгэгч:  Р.Намжилдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-10-18

Илтгэлийн хураангуй: Багш тогтвортой хөгжих дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн тохироц нийлэмжтой болсон үеийн амжилтын зүй тогтол нь хөгжлийн бодит баталгаа болно. Багш хөгжих үзэл баримтлалыг багшлахуйн үйлийн гол цөм болгож мөрдвөл зорилгоо амжилттай хангах суурь тавигдана.  

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #сэтгэлгээний хандлага #системтэй үйл #эргэцүүлэмж #амжилт #тогтвортой хөгжихүйц чадамж #Багш

Илтгэл нэмсэн: Р.Намжилдагва