Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол бичиг үсгийн түүх

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол бичиг үсгийн баяр зориулсан "Монгол бичгийн онол аргазүй"

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч: [Д. Чимэгбаатар:K.HS02]

Илтгэсэн огноо: 2016-05-04

Илтгэлийн хураангуй: Монгол бичиг үсгийн баяр зориулсан "Монгол бичгийн онол аргазүй" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд зориулан монгол бичиг үсгийн түүх сэдвээр илгтгэл хэлэлцүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул