Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчуулгыг хэл шинжлэлийн үүднээс үзэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Ёвроп судлал: Хэл,Соёл,Олон улс,Орон судлал. МУИС

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-02-08

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #online translation #computer programming language #A linguistic theory of translation

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар