Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АНГЛИ ХЭЛНИЙ НЭГЭН СУРАХ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛД
"Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэхэд Facebook Group-г ашиглах боломж"
Some aspect of language policy and language assessment
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал
Англи хэлний сурах бичгийн үнэлгээний асуудал
МАЛЧДЫН АЖ АМЬДРАЛЫГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш нарын цаг ашиглалтын судалгаа
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
“Геометрийн бодлого бодох чадварыг байгуулах бодлогоор дэмжих нь”
“БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН НЬ”
Геометрийн Агуулгын хүрээнд Бага, Дунд боловсролын Залгамж Холбоог Анхаарах нь
Математик дидактикийн зарим асуудал, шийдэл
Хэлний түвшин тогтоох үнэлгээ ба сорилго боловсруулах зарим асуудал
Бага боловсролын хүн байгаль ба арга зүй
Зета 2-ийн хялбар тооцоолол
K.V. Ramaswamy: Labour, Employment and Economic Growth in India
Энэтхэгт хүртээмжтэй өсөлт төдийлөн биелэлээ олоогүй байна /Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын тайлан/
ТХБ-ийн үзэл санаанд Суурилсан Хичээлд Сэтгэл зүйн Дүн Шинжилгээ
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 67 68
>>