Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ESP teachers role: improving students' speaking skills

Илтгэсэн хурлын нэр: Motivation,Communication and Creativity: Teachinng ESP to University Students

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч: [О.Мягмарсүрэн:H.FL29]

Илтгэсэн огноо: 2017-01-20

Илтгэлийн хураангуй:

—Гадаад хэлээр өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх, бусдад танилцуулга хийх нь нилээд өндөр чадвар шаарддаг бөгөөд гол санаагаа гаргах түүнийг жишээгээр баяжуулах, өөрийн дүгнэлтээ хэлэх нь цэгцтэй зөв ярих үндэс болдог.Энэхүү аргыг хэрэглэж дадсанаар суралцагчид бусдын өмнө итгэлтэй ярьж сурах бөгөөд танилцуулга хийж сурах арга барилд суралцах юм.
—Энэ судалгаа нь энгийн бөгөөд ямар ч багш хэрэглэх боломжтой. Багш ээлжит хичээл төлөвлөх үедээ хэлэхүйн үндсэн ай болох сонсох, ярих, унших, бичих чадварын алийг нь түлхүү хөгжүүлэхээ харгалзан хичээлийн зорилтыг тодорхойлно. Ингэхдээ зөвхөн нэг чадварыг хөгжүүлнэ гэж бодож болохгүй, уг чадварууд нь интеграц байдлаар ямагт хөгжиж байдаг.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #improving speaking skill #ESP teacher role

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар