Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын байгалийн ухааны агуулгад хийсэн шинжилгээ, шийдэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Орхон их сургуулийн ЭШХ

Илтгэгч:  Ш.Дауренбек

Хамтран илтгэгч: Bayarchimeg

Илтгэсэн огноо: 2018-05-15

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ өгүүлэлд бага боловсролын  байгалийн ухааны сургалтын агуулгын хөгжил ба өнөөгийн байдалд анализ хийж, эдгээр хөтөлбөрийн агуулга сурах бичгийн агуулгатай нийцсэн байдал, энэ талаар судалгаа хийсэн багш судлаач нараас санаачилгаараа байгалийн ухааны нэгдмэл хичээлийн хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулан хэрэглэж байгаа болон шийдвэрлэх асуудлуудыг тодруулж, өөрсдийн санал бодлоо дэвшүүлсэн юм.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #стандарт #цөм хөтөлбөр #Бага боловсрол #Байгалийн ухааны агуулга

Хавсаргасан файл:

daurenbek@msue.edu.mn

Илтгэл нэмсэн: Ш.Дауренбек