Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Үетний овгийн (Poaceae Barnhart.) зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Биологийн тэнхмийн магистр, докторантуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал.

Илтгэгч:  Т.Мөнхзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-11-15

Илтгэлийн хураангуй: Үетний овог нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст өргөн тархсан, олон зүйлтэй, ургамалан нөмрөгт зонхилох үүрэг гүйцэтгэдэг, газрын дээр мөлхөө урт дэгнүүлтэй, салхиар тоос хүртдэг нэг ба олон настай, хадлан бэлчээрийн өндөр ач холбогдолтой ургамал юм.
Үетний овгийн  тоосны хэлбэрзүйг судалснаар палинологийн судалгаанд  жиших эталон бэлдмэлтэй болох, хэлбэрзүйн онцлогийг илрүүлэх явдал юм.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #гадаргуу #экзин

Илтгэл нэмсэн: Т.Мөнхзул