Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Бага боловсролын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлага"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Орчин үеийн нийгэм, соёлын нөхцөл дэх багш боловсролын хөгжлийн чиг хандлага"

Илтгэгч:  Б. Булган

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-05-17

Илтгэлийн хураангуй: Бага боловсролын багш бэлтгэдэг сургуулиуд бага ангийн багшид өмнө нь эзэмшсэн боловсролын зэргээ ахиулах боломж бүрдүүлж, шинэ үзэл баримтлал, бодлогын дагуу бага боловсролын багшийн магистрантурын сургалтын агуулга, бодлогыг тодорхойлох асуудал нэн чухал асуудлын нэг болж байна.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Булган