Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол орон дах тоосны судалгаа /Д.Золбаяр, Ц.Гэгээнсувд, Г.Биндэръяа хамтарсан/

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, БУС, Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал.

Илтгэгч:  Т.Мөнхзул

Хамтран илтгэгч: [Г.Пунсалпаамуу:04.DIR040]

Илтгэсэн огноо: 2011-11-26

Илтгэлийн хураангуй: Палинологийн судалгаа нь анх ОХУ, Германд газарзүйн хүрээлэнгүүдийг түшиглэн байгуулагдаж байсан. Одоо дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад биеэ даасан салбар болон хөгжиж томоохон хүрээлэн, их сургуулиудын дэргэд лаборатори, тэнхэм байгуулагдан орчин үеийн болон эртний ургамлын тоосыг судалж, тоосоор ургамлыг ялган таних, ангилалзүйн ээдрээтэй асуудлыг шийдэх, удам төрлийн холбоог тогтоох, ургамлын түүхэн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг гаргах, зөгийн балны гарал үүслийг тогтоох зэрэг судалгааг явуулах зайлшгүй шаардлага тавигдаж байна.
Монгол оронд 90-ээд оноос эхлэн МУБИС-ийн Биологийн салбарыг түшиглэн нарийвчилсан судалгаа явагдаж байна.


Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Тоосны мөхлөг #Палинологи #Палинотаксономи #Геопалинологи

Илтгэл нэмсэн: Т.Мөнхзул