Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математикийн хичээлд цээж тооллын аргуудыг хэрэглэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургалтын чанар, боловсролын хөгжилд

Илтгэгч:  Ө.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-09

Илтгэлийн хураангуй: Бага ангийн математикийн сургалтанд цээж тооллыг түлхүү оруулж өгөх талаар санал дэвшүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ө.Мягмарсүрэн