Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Оюутны суралцахуйг дэмжих арга зүйн зарим асуудал"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Их, дээд сургуулийн сургах зүйн шинэчлэлийн зарим асуудал"

Илтгэгч:  Б. Булган

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-05-10

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны суралцахуйг дэмжих арга зүйн талаар бид нэгдмэл ойлголттой байж, уялдаа холбоогүй байгаа үйл ажиллагаагаа нэгтгэх, оюутны суралцахуйг хөгжүүлж, төгөлдөржүүлэхийн тулд багш, оюутны хамтын оролцоог чухалчилж, сургах, сурах үйлийн дотоод, гадаад нэгдлийг хангах туршлага, арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх шаардлагатай байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Булган