Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төсөлт ажлын арга зүйн зарим асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүүхдийн хөгжил-Хичээлийн судалгаа

Илтгэгч:  Б. Булган

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-08-22

Илтгэлийн хураангуй:

Дэлхийд боловсролын хөгжлөөр тэргүүлэгч орнуудын сургуулийн практикт нэвтрээд, 100 гаруй жилийн турш сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтаас докторантур хүртэлх аль ч түвшний сургалтад түгээмэл хэрэглэгдсээр байгаа төсөлт ажлын онол, арга зүйг манай бага ангийн багш нарын дөнгөж 11,2 хувь нь багш бэлтгэх сургуульд сурч байхдаа судалсан байна. Иймд багш бэлтгэх сургалтад төсөлт ажлын арга зүйг туршин нэвтрүүлж, дүн шинжилгээ хийх замаар “бүтээгч” багшийн хөгжил, төлөвшилд төсөлт ажлын үзүүлэх нөлөөг илрүүлэх шаардлага, эрэлт хэрэгцээ үүсээд байна.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Булган