Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлийн судалгаа ба түүний аргазүй, үе шат

Илтгэсэн хурлын нэр: Европ судлал -III. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2019-02-22

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #шинж чанар #үйлийн судалгааны үе шат #боловсролын үйлийн судалгааны арга зүй

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар