Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг багш бэлтгэх сургалтад нэвтрүүлж буй олон улсын туршлага

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: [С. Нэргүйцэцэг:K.HS23]

Илтгэсэн огноо: 2015-11-25

Илтгэлийн хураангуй: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг сургалтын эхүүдээр дамжуулан таниулахдаа соёл, ёс заншил, ёс суртахуун, нийгмийн харилцаа, байгаль хамгаалал гэсэн чиглэлээр ангилан гаргаж хөтөлбөрт тусгах нь чухал юм. "Монгол хэл дидактик " хичээлийн хүрээнд ээлжит хичээлд тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусган зааж үр дүнг тооцсон болно.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #аргазүй #байгаль #нийгэм #үр дүн #хичээлийн агуулга #эдийн засаг #эх хэл #уран зохиол

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул