Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уламжлалт хэлзүйн бичгүүдэд зөв бичих дүрэм туссан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол бичгийн онол, арга зүйн асуудалд

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: [С. Нэргүйцэцэг:K.HS23]

Илтгэсэн огноо: 2016-05-15

Илтгэлийн хураангуй:

 Уламжлалт хэлзүйн бичгүүдэд зөв бичих дүрэм туссан байлал, тэдгээрийг заах аргазүйн туршилт хийсэн болно. 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #хэл зүйн бичиг #зөв бичих зүй #арга зүй #туршилт #үр дүн

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул