Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Онлайн сургалтад тохиолдож буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам”

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангайн Багшийн сургуулийн “Онлайн сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2021-05-15

Илтгэлийн хураангуй: Онлайн сургалтад тохиолдож буй бэрхшээлийг тогтоон, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэв.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #суралцагч #багш #онлайн сургалт #ахиц

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул