Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн Архангайн Багшийн Сургуулийн Математик-Мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МТ-ийн хүний нөөцийн ур чадварыг хөгжүүлэх бага хуралд

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч: [Г.Хишигбаяр :K.NS07]

Илтгэсэн огноо: 2019-09-12

Илтгэлийн хураангуй: Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судлах

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #ажил эрхлэлт #төгсөгч

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа