Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Семинарын хичээлд рубрикийн үнэлгээг хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн хөгжил, боловсролын ирээдүй

Илтгэгч:  Б. Наранчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-04-11

Илтгэлийн хураангуй:

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг багш бэлтгэх сургуулийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон  ээлжит хичээлд тусгаж хэрэгжүүлэх, цаашид түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэглээ болгох, оюутан залууст ухааруулахыг зорихдоо семинарын хичээлээр үйл ажиллагаагаар дамжуулан оюутны оролцоог сайжруулах, хандах хандлагыг өөрчлөх, эерэг хандлага төлөвшүүлэхийн тулд үйл явцын рубрикийн үнэлгээг боловсруулан, туршилт судалгааг хийсэн юм. Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #Семинар #үр дүн #рубрик #туршилт #судалгаа

Илтгэл нэмсэн: Б. Наранчимэг