Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
СӨБ-ын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ийн чадварыг хөгжүүлэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ОУЭШХ

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-05-12

Илтгэлийн хураангуй: Оюутан багшийн  МХТ-ийн чадамжийг сайжруулах, Бие даалтын агуулгаар оюутныг хөгжүүлэх 

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #МХТ #багш #Оюутан

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа