Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: АРБС-Бага хурал

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-05-18

Илтгэлийн хураангуй: Бага боловсролын сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулахв 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #багш #сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа