Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Blended learning

Илтгэсэн хурлын нэр: Blended learning

Илтгэгч:  Ц.Нямсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2022-09-01

Илтгэлийн хураангуй: dgfd

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #blended learning #online learning

Илтгэл нэмсэн: Ц.Нямсүрэн