Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
o Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшлахуйн онол, арга зүй

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: [П.Отгонбат:K.HS14]

Илтгэсэн огноо: 2015-03-10

Илтгэлийн хураангуй:

Судалгаа нь уншиж байгаа зүйлийнхээ агуулгыг бодох төдийгүй өөрийн амьдралын туршлага, тухайн эхийн талаар өөрт хуримтлагдсан мэдлэг зэрэгтэйгээ холбож түүнийг янз бүрийн нөхцөлд хэрэглэж сурах төдийгүй уншиж мэдсэн зүйл нь цаашид бие даан сурах, шинэ мэдлэг бүтээх аргачлал нь болох хандлага байгаа эсэхийг илрүүлэх ёстой бөгөөд оюутны бүтээлчээр унших буюу эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг эзэмшүүлэхэд  3 үе шаттайгаар семинар хичээлийг зохион байгуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #эх бичвэр #бүтээлчээр унших #нэгтгэн дүгнэх #арга барил #задлан шинжлэх

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул