Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
English Language Policy for Education and Implementation in Mongolia

Илтгэсэн хурлын нэр: Европ судлал 2019

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2019-03-15

Илтгэлийн хураангуй: өх

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн