Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн хөгжил-Технологийн шинэчлэл

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: [П.Отгонбат:K.HS14]

Илтгэсэн огноо: 2016-04-08

Илтгэлийн хураангуй:

Сургалтад мотивацийг оновчтой хэрэглэснээр сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлж, суралцагчдыг идэвхжүүлэх эерэг харилцааг бий болгодог чухал ач холбогдолтой зүйл юм.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #бүтээлч арга #мотиваци #Семинар хичээл #оюутны хөгжил #тайлбартай дасгалын арга

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул