Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багаар ажиллах нь оюутны хөгжилд нөлөөлөх

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшлахуйн онол аргазүй

Илтгэгч:  Б. Наранчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны багаар ажиллах чадварыг дэмжих боломжийг судалж, үр дүнг танилцуулав.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #багаар ажиллах #С?минар #туршилт #хамтран ажиллах #үр #дүн

Илтгэл нэмсэн: Б. Наранчимэг