Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Н.Түвшинлхагва

Илтгэсэн хурлын нэр: хамтарсан ЭШ-ний хурал

Илтгэгч:  Н.Түвшинлхагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-12-16

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

гоёлын загас.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинлхагва