Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зета 2-ийн хялбар тооцоолол

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимүүдийн хамтарсан орчуулгын илтгэлийн бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Галмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-01-20

Илтгэлийн хураангуй:

Oscar Ciaurri, Luis M. Navas,Francisco J. Ruiz,Juan L. Varona   нар Эйлерийн алдартай тэгш 
тоонуудын хувьд дах Риманы зета функцийн утгын    
 шинэ баталгааг  хэрхэн хийснийг толилуулж байна. 
Баталгаа ердөө Бернулын олон гишүүнт,  хураагддаг цуваа, интеграл ашиглагдсан бөгөөд энэхүү үр дүн нь 
2015 5 сарын  "The American Mathematical Monthly " сэтгүүлд хэвлэгдсэн байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Ц.Галмандах