Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Нээлттэй боловсрол 2017 (МУИС)

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-03-18

Илтгэлийн хураангуй: йыб

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн