Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик дидактикийн зарим асуудал, шийдэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын хэмжил зүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам, 1/15/2016

Илтгэгч:  Б.Хадбаатар

Хамтран илтгэгч: [Д.Ганболд:H.ML06]

Илтгэсэн огноо: 2016-01-21

Илтгэлийн хураангуй: Шинэ зууны иргэдийг бэлтгэх бага боловсролын багшийн хөгжил, асуудал, шийдлийн талаар энэхүү илтгэлд өгүүлэх болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Хадбаатар