Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АНГЛИ ХЭЛНИЙ НЭГЭН СУРАХ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛД

Илтгэсэн хурлын нэр: Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Илтгэгч:  Х.Нармандах

Хамтран илтгэгч: [Г. Отгонсүрэн:H.FL07]

Илтгэсэн огноо: 2017-03-27

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #Сурах бичиг #сурах бичгийн давуу болон сул тал #сурах бичиг боловсруулах шаардлага #сурах бичгийн үнэлгээ #сурах бичгийг хэрэглэх шаардлага

Илтгэл нэмсэн: Х.Нармандах