Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний сурах бичгийн үнэлгээний асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтанд тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам МУБИС-НХУС

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-03-27

Илтгэлийн хураангуй: ыа

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн