Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэхэд Facebook Group-г ашиглах боломж"

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-н НХУС-н ГХТ-н ЭШХ

Илтгэгч:  Ц.Анхныбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-01-16

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #санал #хэлэлцүүлэг #эссэ #сэдэв #оролцогч #үнийн нөөц

Илтгэл нэмсэн: Ц.Анхныбаяр