Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Н.Түвшинлхагва

Илтгэсэн хурлын нэр: МБУС-ийн "Байгалийн ухааны онол, арга зүй-2016"

Илтгэгч:  Н.Түвшинлхагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-02-17

Илтгэлийн хураангуй: Хэрлэн голын загас 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинлхагва