Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Н.Түвшинлхагва

Илтгэсэн хурлын нэр: МБУС, УБТС-ийн хамтарсан семинарт

Илтгэгч:  Н.Түвшинлхагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-15

Илтгэлийн хураангуй:

Багш үлгэрлэж, суралцагч багштайгаа мөн бусадтайгаа олон талаар харилцдаг.
Үйл ажиллагааны зорилгоос хамаарч суралцагч хосоороо, багаараа, бие даан ажилладаг. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

major trends in education.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинлхагва