Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын хүн байгаль ба арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Нэгдмэл агуулга ба арга зүй

Илтгэгч:  Ш.Дауренбек

Хамтран илтгэгч: [Б. Баярчимэг:T.MS07]

Илтгэсэн огноо: 2017-01-27

Илтгэлийн хураангуй: Нэгдмэл арга зүйн хичээл боловсруулах зорилгоор ЕБС-ийн бага боловсролын Математик IV, Монгол хэл IV, Хүн ба Нийгэм IV, Дүрслэх урлаг, технологи IV, Хөгжим IV, Улаанбаатар хот 2014 он гэсэн 6 сурах бичгийг Хүн ба байгаль IV гэсэн сурах бичгийн агуулгад давхцаж байгаа дасгал даалгаварыг судлаж,  IV ангийн Хүн ба байгаль сурах бичгээс “Солонго” хичээлийг сонгон авч нэгдмэл агуулга бүхий хичээлийн ээлжит хөтөлбөрийг боловсруулж сургалтад хэрэгжүүлэх боломжийг шинжлэв.  

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Нэгдмэл арга зүй #ЕБС-ийн IV ангийн сурах бичгүүдийн агуулга #STEAM хөтөлбөр

Хавсаргасан файл:

daurenbek@msue.edu.mn

Илтгэл нэмсэн: Ш.Дауренбек