Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн НХУС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний "НХУС-2017" бага хурал

Илтгэгч:  М.Одмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-03-15

Илтгэлийн хураангуй:

Олон улсад түгээмэл байдаг сэтгүүл зүйн салбарын ёс зүйн өөрийн зохицуулалтын байгууллага нь Хэвлэлийн консул, зөвлөл, омбдесмен хэмээн нэрлэж заншсан мэргэжлийн ёс зүйн зөвлөл байдаг. Энэ ч жишгийн дагуу Монголын хэвлэлийн зөвлөлийг байгуулаад хоёр жил болж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд тус байгууллага нь ёс зүйн зарчмыг шинэчлэн, түүний дагуу гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх шинэ журам боловсруулж, гомдол шийдвэрлэх ажлыг хийж иржээ. Иймд бид энэ удаа Монголын хэвлэлийн зөвлөлд ирүүлсэн гомдол шийдвэрлэлтэд ажиглалт хийж, сэтгүүлчдийн түгээмэл алдаа, түүнд авсан арга хэмжээний тухай энэхүү өгүүллийг бичив.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #түгээмэл алдаа #гомдол шийдвэрлэлт #сэтгүүлчийн ёс зүйн алдаа #ёс зүйн зарчим #монголын хэвлэлийн зөвлөл
Илтгэл нэмсэн: М.Одмандах