Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Н.Түвшинлхагва

Илтгэсэн хурлын нэр: "Экологийн боловсролд залуу үеийн оролцоо" ЭШ-нйи хурал

Илтгэгч:  Н.Түвшинлхагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-10-04

Илтгэлийн хураангуй:  Философийн ухаанд шинээр гарч ирж буй байгаль орчны ёс зүйн салбар нь байгаль дэлхийн ёс зүйн ач холбогдол, үнэ цэнийг бодож  боловсруулàхад чиглэдэг. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

Байгаль орчны ёс зүй.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинлхагва