Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн хичээл төлөвлөлтөд менежментийн үүднээс хандах нь  
Оюутны цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах чадварыг хөгжүүлэх нь  
Оюутныг багшлах дадлагад бэлтгэх асуудалд  
The relationship between the teachers and students affects to the quality of teaching  
Хичээлээс гадуурх уншлага -Эх хэлний боловсрол  
Багш бэлтгэх сургалтад хичээлийн судалгаа хийх тухай  
Бүтээлч уншлагад сургах нь  
"Алжаал тайлах агшнаар хүүхдий хэл яриаг хөгжүүлэх асуудалд"  
A Linguistic theory of translation  
ESP teacher role on improving students' speaking skill  
ESP teacher role: Improving students' speaking skill  
Issue on improving teaching practice by using of action research and reflective practices  
Upgrading teaching practice by using of action research  
Орчуулгын хэл шинжлэлийн асуудалд  
Монгол хэлэнд орсон харь үгсийн судалгааны талаар  
Монгол хэлний харь үгийн онцлог  
Some difficulties in teaching English as a foreign language in Mongolia  
The importance of the role play in English class  
Learning through practice  
Psychophysical characteristics of learning a foreign language  
More on Word Origins  
Involvement of the Mongolian Buddhist institutions in coping with the trials of ageing  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 80 81
>>