Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Аэробик гимнастикийн эхлэн хичээллэгчдийг бэлтгэх нь”  
On comparing Zagreb indices of graphs  
Comparing Zagreb indices and coindices of trees  
Их Дээд Сургуулийн багш нарын идэвхтэй хөдөлгөөнд хийсэн судалгаа  
Буриад хэлний “Хүрьгэн” гэдэг үгийн гарлыг мөшгөх нь  
Адаптация теста Д.Векслера для диагностики интеллектуального развития  
Монгол бичигт хоёр өөрөөр бичдэг дагавруудыг зөв бичих нь  
"Резинтэй дасгалаар сурагчдын хүчийг хөгжүүлэх боломж"  
"ЕБС-ийн Бялдаржуулах хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэх боломжийг судалсан нь"  
Монгол хэлний “охин” гэдэг үгийн гарал, хувьсал  
On some vertex-degree-based graph invariants  
Comparing Zagreb indices for connected graphs  
Comparing variable Zagreb indices for unicyclic graphs  
Urban land use mapping and change study in Mongolia using RS and GIS techniques  
Knowledge-based Classification of Quickbird Image of Ulaanbaatar City, Mongolia  
Applications of Remote Sensing Techniques and GIS for Urban Land Change Studies in Mongolia  
Mongolian Land Datаbase and Its Update by RS Data  
Э-ХИЧЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ  
МУБИС-ийн оюутны сэтгэл ханамжийн судалгааг шинжлэх нь  
“Аэробик гимнастикийн тамирчдын дээш үсрэлтийг судалсан нь”  
“Эрүүлжүүлэх аэробикийн хичээлийн ачаалалд аэробикийн төрөл, хөгжмийн хэмнэл нөлөөлөх нь”  
---------------
<<
1 2 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81
>>