Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Рубрикийн үнэлгээгээр оюутны мотивацийг хөгжүүлэх боломж

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-06-20

Хуудас дугаар: 51

Өгүүллийн хураангуй:

Судлаачид, семинарын хичээлийн үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн оюутны хамтран суралцах, багаар ажиллах чадварыг сайжруулах, эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг сайжруулах, ажил хэрэгч уур амьсгал бүрдүүлэх, мэдлэг ба практик хэрэглээг хослуулах, бие даасан ажлыг өрнүүлэх, бүтээлчээр сэтгэн бодох, хийж бүтээх боломж бүрдүүлэх туршилт, судалгаа хийж, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлсээр байна. Гэвч, семинарын хичээлийн оролцоог сайжруулах, хандах хандлагыг өөрчлөх, эерэг хандлага төлөвшүүлэх гэх мэт бэрхшээлтэй, тулгамдсан асуудал байсаар байгаа бөгөөд  оюутны мотивацийг дэмжих арга барилыг багш нар хичээлийн үйл ажиллагаандаа оновчтой сонгож хэрэглэх нь чухал байна. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #мотиваци #туршилт #рубрик #Семинар #ахиц

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг