Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ой тогтоолтын талаарх сэтгэл зүйн зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-ийн Сэтгэл судлалын онол аргазүй сэтгүүл

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-03

Хуудас дугаар: 55

Өгүүллийн хураангуй: Ой тогтоолт бол хүний хадгаламжийн сан болж байдаг танин мэдэх үйл ажиллагааны нэгэн чухал процесс юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #танин мэдэхүйн онцлог #ой тогтоолт #ойн төрөл хэлбэр

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар