Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
4. Хичээлээс гадуурх ажилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь  
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүй  
Бага ангийн сурагчдыг багш нар хэрхэн сэдэлжүүлж буй арга байдлыг судалсан нь  
Видео хичээл боловсруулах  
Ispring програм ашиглан 3d ном бэлтгэх  
Оюутныг багшлах дадлагад бэлтгэх асуудалд  
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа,  
Гурвалжин доторх гурвалжин ба Карногийн теорем  
Монголын бодибилдингийн спортын түүхэн хөгжлийг судалсан нь /1990 оноос өнөөг хүртэл/  
Дүнзэн барилгын дулаан хадгалалтыг нэмэгдүүлэх гадна ханын тусгаарлагчийн зохион бүтээлт  
Түлхүүр тогтоогч гэр  
Хичээлийн судалгааны арга зүйг бакалаврын сургалтанд хэрэглэх боломжийг байгаль шинжлэл дидактикийн хичээл дээр туршин үнэлсэн нь  
МБИС-ийн 2013-2015 онд элсэгчдийн хүчний чанарыг судалсан нь  
Гар сарвууны хөгжил болон анхаарал, ой тогтоолын хөгжлиййг дэмжих боломж  
МУБИС-ийн биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа  
Оюутны харилцааны хэв шинжийг судалсан судалгааны дүн  
Дэлхий дээр цочрол хүйтрэл болбол ...  
Миний сурган хүмүүжүүлэх итгэл үнэмшил  
хичээлийн залгамж холбоог сайжруулах нь  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6
>>