Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Их дээд сургуулийн ёс зүйн байдалд хийсэн шинжилгээ  
Сургалтад Ispring Suite програм ашглах боломж  
Оюутны бие даасан ажлыг чанаржуулах нь  
Багш бэлтгэх сургалтад багш оюутны оролцоо  
Видео хичээл боловсруулах  
Ispring програм ашиглан 3d ном бэлтгэх  
Агуулгыг элементарчлах асуудалд  
Tux Paint програмын тухай  
Бага боловсролын математикийн хичээлд агуулгын судалгаа хийх боломж  
Сургалтын үйл ажиллагаанд блог ашиглах нь  
Математик сургалтад ТХБ-ын үзэл санааг тусгах нь  
Багшийн хөгжил  
Агуулгын судалгаа  
Сурагчдын бие даан ажиллах чадварыг сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих нь  
Багшийн арга зүйн шинэчлэл  
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ийн чадварыг хөгжүүлэх асуудалд  
Непрямое наименование и ценность  
Рубрикийн үнэлгээг туршсан судалгааны үр дүн  
Эхийн үнэлэмжийн айн тухай асуудалд  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 81
>>