Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулан үр хүүхдэдээ байгаль эхийг хайрлах үзэл төлөвшүүлж ирсэн Монголчуудын уламжлалт ёсны тухай” өгүүлэл

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол сэтгүүл

Зохиогч:  Ц.Буянжаргал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-20

Хуудас дугаар: 41

Өгүүллийн хураангуй: Монголчууд үр хүүхдэдээ байгаль нхийг хайрлах ухаанд дагалдуулан сургадаг байжээ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #байгаль #уул ус #өвөг дээдэс

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Буянжаргал