Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдынхаа сэтгэцийн үзэгдлийг оношлон судлахад бага боловсролын багш нарт тулгамдаж буй асуудал

Хэвлэлийн нэр: МУИС-ийн Боловсрол судлал сэтгүүл

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч: [Б. Ариунзаяа :K.ES06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-30

Хуудас дугаар: 41

Өгүүллийн хураангуй: Children’s development is most important based on the diagnosis and research study. As a direct result, it has a positive effect towards, thee child s mental development. However, there is a phenomena in which the study of children s mental development are manipulated, which makes it impossible for any means of progress. In this research we study primary education teachers and the obstacles faced with this mental phenomena with children.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сэтгэцийн үзэгдэл #бага ангийн сурагчид #Бага ангийн багш #сурагчдын оношлогоо

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар