Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нүд хэмээх үгийн шууд бус нэрлэлтийн утга, бүтэц, сэтгэл хөдлөлийн илрэл

Хэвлэлийн нэр: Сэтгэлзүйн боловсрол

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-12

Хуудас дугаар: 20

Өгүүллийн хураангуй: Нүд хэмээх үг орсон хэлц үгийг сэтгэл хөдлөлийн үүднээс тайлбарлаж, утгыг ойлгох явдал юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Нүд гэсэн хэлц

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг