Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах чадварыг хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: ОХУ-ын “OMEGA SCIENCE”

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2020-04-20

Хуудас дугаар: 137

Өгүүллийн хураангуй: Оюутны МХТ-ийн чадамжийг хөгжүүлэх 

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #МХТ #Оюутан

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа