Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багаар ажиллах нь оюутны хөгжилд нөлөөлөх

Хэвлэлийн нэр: Лавай

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-20

Хуудас дугаар: 144

Өгүүллийн хураангуй: Оюутны багаар хамтран ажиллах чадвар, хамтран хөгжих боломж, бүтээлч ханлагыг сайжруулахад оршино.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөгжил #үр дүн #оюутны хамтын ажиллагаа #судалгаа

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг