Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
4. Хичээлээс гадуурх ажилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Бага ангийн багш

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-06-14

Хуудас дугаар: 13

Өгүүллийн хураангуй:

Илтгэлийн гол санаа нь Цөм хөтөлбөрийн  хүрээнд суралцагч бүрийн  оюуны чадварыг нээн илрүүлэхийн тулд багш, эцэг эх, сурагч гурвын  хамтран ажиллах чадавхыг сургалт дэмжих үйл ажиллагаанд, түүний хэрэгжүүлэлтэд эцэг эхийн саналыг тусган хэрэгжүүлэх явдал чухал юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Багш #хамтран ажиллах #эцэг эх #сурагч

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг