Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
3. Сэтгэл хэмээх үгийн шууд бус нэрлэлтийн утга, бүтэц

Хэвлэлийн нэр: Багшийн сургуулийн ЭШБ

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-22

Хуудас дугаар: 151

Өгүүллийн хураангуй: Сэтгэл гэдэг бодит ертөнцийн юмсыг тусгах, танин мэдэх, хийсвэрлэх түмэн янзын өнгө аяс, хувирал өөрчлөлтийг илэрхийлж байдгаараа бусад эрхтнээс ялгаатай. Сэтгэл гэсэн үг нь үйл үг, тэмдэг нэр, тооны нэр, орон цагийн нэр, жинхэнэ нэртэй угсрах, харилцан зэрэгцэх холбоогоор холбогдож тогтвортой хэллэгийг үүсгэдэг.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #чөлөөт холбоо үг #ажиглалт #холбоо үгийн утга

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг